۰۲۱-۸۷۷۵۴
نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، پلاک ۶۵

تلفن ۸۷۷۵۴-۰۲۱

info@abadgarangroup.com آدرس ایمیل

Abadgaran Group Office
نشانی شهریار ، جاده ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

تلفن ۴-۶۵۷۴۱۹۱۱-۰۲۱

Abadgaran Group Factory

در صورت عدم رضایت از محصولات شرکت آبادگران یا عدم کفایت فنی محصولات در پروژه و یا کار خود ، لطفا شکایت خود را با جزییات ثبت نمایید.
همچنین در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید با ثبت آن میتوانید ما را در بهبود خدمات و کیفیت محصولات شرکت یاری نمایید.

phone
instagram
telegram
aparat

الزامات نصب گروت های سیمانی بین فونداسیون و پایه تجهیزات

مقدمه:

این مقاله براساس استاندارد ACI 351.4 درخصوص الزامات گروت سیمانی قابل اجرا در مقاطع بین فونداسیون و تجهیزات یا ماشین آلات ایستا می باشد. از جزئیات این استاندارد می توان برای تکمیل اسناد قرارداد و الزامات مورد نیاز برای امور پیمانکاری نیز استفاده کرد. همچنین، جزئیات این استاندارد کلیه موضوعات مربوط به این حوزه را، به غیر از موارد خاصی که باعث ایجاد تناقض می شود، مورد بررسی و کنترل قرار می دهد. اگر مغایرتی در مصالح اصلی گروت و استانداردهای مربوط به آزمایش وجود داشته باشد، این استاندارد موارد ایجاد شده را کنترل می‌کند. از طرفی پیمانکار مجاز است در صورت لزوم آلترناتیو و یا جایگزینی برای هر بند مطرح شده در این استاندارد را به صورت مکتوب، ارائه دهد. از این استاندارد نباید به صورت مشترک همراه با ACI 301، ACI 350.5، یا ACI 530.1 استفاده کرد، مگر اینکه اسناد قرارداد به جزئیات قابل کنترل توسط این استاندارد به صورت مستقیم اشاره کند. برخی از مفاد این استاندارد برای استفاده در پروژه قابل اجرا نیست که باید نادیده گرفته شود. مقادیر اصلی در این استاندارد بر حسب واحد SI بیان شده است. همینطور در کنار مقادیر اصلی، مشخصات دیگری وجود دارد که بر حسب واحدهای اینچ-پوند نیز بیان شده است.

 

گروت-های-سیمانی

 

بخش اول: کلیات

تفسیر:

در صورتی که در متن به طور صریح موضوعی بیان نشود، این استاندارد باید با استفاده از اصول زیر تفسیر شود:

الف) این مشخصات را مطابق با معنای ساده کلمات و اصطلاحات استفاده شده، تفسیر کنید.

ب) تعاریف ارائه شده در این استاندارد ملاک عملکرد است. این استاندارد و مشخصات آن باید با استفاده از نکات زیر تفسیر شود، مگر اینکه به طور صریح به صورت دیگری بیان شود:

1- مفاد موجود در آن در هماهنگی با هم تدوین شده است و منافاتی باهم ندارد.

2- سرفصل ها بخشی از این استاندارد هستند و برای مشخص شدن موضوع آن متن یا بخش های بعدی در نظر گرفته شده اند. اگر مغایرتی بین متن و سرفصل در معنا و مفهوم وجود داشته باشد، متن، مورد نظر قرار گرفته می شود.

3- در صورتی که یک بند از این استاندارد شامل دو یا چند مورد، شرط، الزام یا رویدادی مرتبط باشد که با حروف ربط "و" یا "یا" مورد استفاده قرار گرفته باشند، این رابطه را به صورت زیر تفسیر کنید:

"  نشان می دهد که همه موارد، شرایط، الزامات یا رویدادهای مرتبط، درنظر گرفته می شوند.

"یا" نشان می‌دهد که موارد، شرایط، الزامات یا رویدادهای مرتبط به‌صورت مجزا درنظر گرفته می‌شوند.

4- استفاده از افعال "ممکن است" یا "خواهد شد" نشان می دهد که مشخصات اشاره شده برای اطلاع پیمانکار است.

تعاریف:

تعاریف زیر در این استاندارد حاکم است. برای تعاریفی که در اینجا ارائه نشده است، به "فناوری بتن ACI "  مراجعه کنید.

هدباکس: دستگاهی که برای کنترل جریان پذیری و روانی گروت به داخل قالب استفاده می شود و از نیروی گرانش کمک می‌گیرد.

سطح آزاد گروت: آن ناحیه از گروت که زیر پلیت مورد نظر و یا در محدوده 100 میلی متری اطراف آن قرار ندارد.

استانداردهای مرجع:

استانداردهای ACI اشاره شده در این استاندارد، بر اساس نام، شناسه و همچنین سال چاپ، فهرست شده است.

استانداردهای ACI:

ACI 117M-10: مشخصات تلرانس یا رواداری برای ساخت بتن و مصالح همراه با تفسیر آن.

ACI 301M-10: مشخصات بتن سازه ای.

توضیحات قابل ارائه:

کلیات – توضیحات قابل ارائه در این استاندارد باید به معمار/مهندس، مطابق با اسناد قرارداد ارائه شود.

طرح کنترل کیفیت - در صورت نیاز، یک طرح کنترل کیفیت ارائه شود که ابزارها و روش‌های کنترل خرید، استفاده و اجرای گروت را دربر بگیرد.

اطلاعات مربوط به صلاحیت آزمایشگاه پیشنهادی، برای پذیرش ارسال شود. استفاده از خدمات آزمایشگاهی، پیمانکار را از مسئولیت مبنی بر تهیه مصالح و ساخت با رعایت اسناد قرارداد، سلب نمی کند.

روش‌های کنترل کیفیت- موارد زیر را قبل از شروع کار برای معمار/مهندس ارسال کنید:

الف) سابقه کار پرسنل نظارت(سوپروایزر)

ب) فهرست تجهیزات و روش ها

ج) روش های دقیق برای گروت ریزی، از جمله قرار دادن انکر در ناحیه مهار نشده گروت که در صورت نیاز در اسناد قرارداد قید شود.

موارد زیر را در حین ساخت برای معمار/مهندس ارسال کنید:

الف) اطلاع رسانی به موقع به معمار/مهندس برای کسب مجوز جهت بازرسی از محل فونداسیون و قالب ها قبل از اجرای گروت

ب) نتایج آزمایش برای نمونه های گرفته شده از گروت

ج) ثبت نشانه گذاری ها در نقشه ها

د) مشخصات قالب و متعلقات آن

تحویل، ذخیره سازی و جابجایی:

گروت باید مطابق با دستورالعمل های کتبی سازنده و برگه های اطلاعات ایمنی مواد، ذخیره و نگهداری شود.

روش‌های کنترل کیفیت:

کلیات - مصالح و همچنین مراحل عملیات گروت ریزی، ممکن است با پیشرفت کار توسط کارفرما آزمایش و بازرسی شود. اجرای صحیح و عدم مشاهده مواد و مصالح معیوب، مانع از چشم پوشی نسبت به عیوب کشف شده بعدی نمی شود و همچنین معمار/مهندس را برای پذیرش نهایی ملزم نمی کند.

آزمایشگاه ها باید قبل از انجام هر کاری توسط معمار/مهندس مورد تایید قرار بگیرند. آزمایشات میدانی مورد نیاز گروت، باید توسط پرسنل آموزش دیده در این زمینه انجام شود.

مسئولیت های پیمانکار مربوط به آزمایش - پیمانکار مگر در مواردی که در اسناد قرارداد طور دیگری مشخص شده باشد، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده خواهد گرفت:

الف) مطابقت با جزئیات تعیین شده و مورد تایید بودن مواد پیشنهادی

ب) اجازه دسترسی به محل پروژه یا انبار مواد و کمک به آزمایشگاه تعیین شده از سمت کارفرما در به دست آوردن و جابجایی نمونه ها در محل پروژه یا انبار مواد

ج) حداقل 24 ساعت قبل از شروع عملیات به آزمایشگاه کارفرما توصیه کنید تا امکان تکمیل تست های کیفی و تعیین پرسنل فراهم شود.

د) فراهم کردن و نگهداری امکانات کافی در محل پروژه برای نگهداری ایمن و قابل قبول و پخت اولیه نمونه های آزمایش گروت تنها برای استفاده آزمایشگاه.

کنترل کیفیت-کنترل کیفیت باید برای اطمینان از موارد زیر، مطابق با دستورالعمل های کتبی سازنده گروت و یا همانطور که در اسناد قرارداد ذکر شده است، انجام شود:

الف) تاریخ مصرف گروت به اتمام نرسیده باشد

ب) فونداسیون و بیس پلیت به درستی آماده شده باشد

ج) قالب بندی مناسب اجرا باشد

د) آزمایشات مورد نیاز در تعداد مشخص شده انجام شود

ه) از روش های صحیح اجرا استفاده شود

و) دمای کیور مناسب برای مدت زمان مورد نیاز حفظ شود

ز) شیم‌ها، گوه‌ها یا دستگاه‌های تراز کننده برداشته می‌شوند، مگر اینکه جزئیات دیگری برای بعد از به گیرش رسیدن کامل مشخص شده باشد.

ح) دمای بیس پلیت، گروت، فونداسیون و هوا در بازه مشخص شده باشد.

نمونه ها باید هر زمانی که بچ نامبر مواد در طول اجرای گروت تغییر می کند، برای آزمایش گرفته شود. نمونه‌های آزمایشی برای ویژگی‌های اصلی مانند جریان، چگالی ماده در حالت مرطوب، آب انداختگی و استحکام، با استفاده از روش‌های آزمایش معتبر و مناسب با نوع گروت، همانطور که در اسناد قرارداد و دستورالعمل‌های سازنده گروت ذکر شده است، اخذ می شود. مقدار آب و هر گونه مواد افزودنی مورد استفاده در اختلاط باید ثبت شود.

معیار پذیرش:

کلیات - گروت ریزی تکمیل شده باید با الزامات قابل اجرای این استاندارد و همچنین اسناد قرارداد مطابقت داشته باشد.

گروتی که نتواند یک یا چند مورد از الزامات اسناد قرارداد را برآورده کند، اما متعاقباً برای تطبیق آن با این الزامات، امکان تعمیر داشته باشد، پذیرفته می شود.

گروتی که یک یا چند مورد از الزامات اسناد قرارداد را برآورده نمی کند و نمی تواند برای مطابقت با این الزامات تعمیر شود، رد می شود.

گروت رد شده را با حذف و جایگزینی یا با ساخت و ساز اضافی برای تقویت و یا برآوردن نیازهای پروژه به روش های دیگر، طبق دستور معمار/مهندس تعمیر کنید. برای انطباق کار رد شده، از روش‌های تعمیر استفاده کنید که الزامات مربوط به عملکرد، دوام، تلرانس ابعادی و ظاهر را مطابق با موارد تعیین‌شده توسط معمار/مهندس برآورده می‌کنند.

ارائه روش‌های تعمیر پیشنهادی، مواد و اصلاحات مورد نیاز برای تعمیر گروت برای برآورده کردن الزامات اسناد قرارداد باید درنظر گرفته شود.

پیمانکار موظف است گروت را با الزامات اسناد قرارداد مطابقت دهد.

رواداری یا تلورانس ابعادی: تلورانس های ساخت و ساز باید با ACI 117M مطابقت داشته باشد، مگر اینکه موردی غیر از آن درنظر گرفته شده باشد.

سطح نهایی ایجاد شده توسط گروت که دارای ابعاد کوچک‌تر از حد مجاز مشخص شده توسط تلرانس‌های ACI 117M  می باشد، ممکن است از نظر استحکام عملکرد ضعیفی داشته باشد.

گروت با ابعاد بزرگتر از حد مجاز مشخص شده توسط ACI 117M نیز در معرض رد شدن هستند. مواد اضافی را در صورت صلاح دید معمار/مهندس حذف کنید.

سطوح گروت با شکل نامناسب که نتواند حداقل های موردنظر ACI 117M را برآورده کند، در معرض رد شدن قرار می گیرند.

استحکام مقاومت:

معیارهای تعیین کمبود مقاومت بالقوه - مقاومت گروت ممکن است مورد تایید قرار نگیرد؛ و زمانی که گروت ریزی با الزاماتی که استحکام آن را کنترل می کند، از جمله شرایط ارائه شده در زیر(محدود به این موارد نیست)، مطابقت نداشته باشد، گروت رد می شود:

الف) استحکام گروت با پارامترهای مشخص شده مطابقت ندارد

ب) اندازه، مقدار، گرید و یا موقعیت آرماتور در مغایرت با الزامات و یا سایر اسناد قرارداد می باشد

ج) گروتی که مناسب مقطع با ابعاد یا محل مورد نظر نمی باشد

د) عمل آوری مطابق با اسناد قرارداد انجام نشده است

ه) عدم محافظت کافی از گروت در برابر دمای شدید و سایر شرایط محیطی نامطلوب در مراحل اولیه سخت شدن و توسعه مقاومت

و) صدمات مکانیکی، آتش‌سوزی ساختمانی، یا برداشتن زودهنگام قالب‌ها که منجر به مقاومت ضعیف می‌شود

اقدام مورد نیاز در صورت کمبود بالقوه استحکام - هنگامی که مقاومت ساختاری گروت به طور بالقوه ناقص ارزیابی می شود، اقدامات ارائه شده در زیر ممکن است توسط معمار/مهندس مورد نیاز باشد:

الف) تجزیه و تحلیل سازه، آزمایش اضافی، یا هر دو

ب) کر گیری

ج) تست های بارگذاری، که ممکن است در صورتی که امکان انجام آزمایش کرگیری وجود نداشته باشد یا اگر تجزیه و تحلیل های ساختاری ایمنی، ساز و کار گروت را تأیید نکند، مورد نیاز باشد.

د) استحکام بخشی با ساخت و ساز اضافی یا درنظر گرفتن جایگزینی برای گروت اجرا شده؛ که با تجزیه و تحلیل سازه یا نتایج آزمایش بارگذاری حداقل ها را برآورد نمی کند

ه) ارائه اسناد جهت انجام تعمیر برای مطابقت دادن گروت با مقاومت کم، با اسناد قرارداد

ماندگاری

معیارهای تعیین کمبود بالقوه دوام - دوام گروت ممکن است زمانی کافی در نظر گرفته نشود که با الزامات کنترل دوام، از جمله شرایط ارائه شده در زیر(محدود به این موارد نیست)، مطابقت نداشته باشد.

الف) استحکام گروت با پارامترهای مشخص شده مطابقت ندارد

ب) مواد گروت مطابق با الزامات مندرج در اسناد قرارداد نیست

ج) عمل آوری مطابق با الزامات اسناد قرارداد انجام نشده است

د) عدم حفاظت کافی از سطوح گروت در برابر شرایط زیان آور محیطی، که در اسناد قرارداد الزامی است

اقدام مورد نیاز زمانی که دوام به طور بالقوه کم است - هنگامی که دوام گروت به طور بالقوه کم برآورد می شود، اقدامات ارائه شده در زیر ممکن است توسط معمار/مهندس مورد نیاز باشد:

الف) نمونه هایی از مواد تشکیل دهنده گروت را تهیه و آزمایش کنید

ب) نمونه برداری از گروت با کرگیری، اره کردن یا سایر روش های قابل قبول

ج) ارزیابی آزمایشگاهی گروت و مواد آن جهت بررسی مقاومت در برابر شرایط جوی، حمله شیمیایی، ساییدگی یا سایر خرابی‌ها و محافظت از آرماتورهای داخل گروت در برابر خوردگی.

د) تعمیر یا تعویض گروت رد شده به دلیل کمبود دوام طبق دستور معمار/مهندس

ه) مدارک دستورالعمل تعمیر برای تطبیق گروت با اسناد قرارداد و نیز ارائه آن مدارک برای بررسی و پذیرش

بخش دوم: محصولات

گروت: تامین گروت همانطور که در اسناد قرارداد مشخص شده است.

مواد درزگیر و مورد استفاده در اتصالات: تامین مواد مورد استفاده در اتصالات و همینطور درزگیر ها همانطور که در اسناد قرارداد مشخص شده است.

قالب بندی: قالب و قالب بندی، که شامل لوازم جانبی مانند گیره های قالب بوده، همانطور که در ACI 301M مشخص شده است.

آب: آب مورد استفاده در اختلاط باید آشامیدنی باشد، مگر اینکه در اسناد قرارداد طور دیگری مشخص شده باشد.

بخش سوم: اجرا

آماده سازی:

سطح بتنی را که گروت روی آن اجرا می شود، تا ضخامت حداقل 13 میلی‌متر بوسیله چیپینگ کردن آماده کنید؛ شیره بتن و ریزترک‌ها از بتن حذف شوند و سنگدانه‌های درشت در معرض دید قرار گیرند. برای آماده سازی و چیپینگ مقطع فقط از ابزارهای کوچک دستی یا یک چکش بادی کوچک با قدرت 130 نیوتن به همراه یک قلم استفاده کنید. ابزارهای میخکوبی، بوش یا مته، دریل برقی بزرگ، یا چکش های برقی بزرگ مورد استفاده در روسازی راه ها نباید استفاده شوند. سطح باید کاملاً تمیز شود و از آلودگی های بعدی محافظت گردد. سطح بتن باید با آب اشباع شده و از 24 ساعت قبل از اجرای گروت در شرایط اشباع نگهداری شود.

برای اجرای صحیح گروت، با استفاده از کمپرسور باد(بدون روغن) یا دمنده‌ای دیگر و یا جاروبرقی صنعتی، آلودگی ها، خاک و آب جمع شده از غلاف انکربولت ها، انکر باکس یا محل قرارگیری غلاف برشی و سایر قسمت‌ها پاک کنید.

غلاف انکربولت هایی که مشخص نشده است گروت ریزی بشوند، طبق روال قبل باید از زباله‌ها، کثیفی‌ها و آب جمع شده توسط کمپرسور باد(بدون روغن) یا دمنده‌ای دیگر و یا جاروبرقی صنعتی پاک شوند. همانطور که در اسناد قرارداد مشخص شده است، با استفاده از مواد غیرچسبنده شکل پذیر آن هارا پر کنید.

 

سیمانی-اجرای-گروت

 

پین‌ها، داول ها یا سایر ابزارهای کنترل ترک‌های انقباضی، جداشدگی لبه مقطع یا هر دو را در مناطق سطح آزاد گروت، همانطور که در اسناد قرارداد مشخص شده است، نصب کنید.

 

دوغاب-تجهیزات

 

صفحه یا پایه تجهیزات باید جهت اطمینان از اینکه گروت می تواند در زیر آن بدون به دام انداختن هوا اجرا شود، بررسی شود. داخل قسمت های کور یا بخش هایی از بیس پلیت که ممکن است انسداد جریان گروت رخ بدهد، بازرسی شود. بررسی کنید که یک سوراخ به عنوان هواکش به قطر 6 تا 13 میلی‌متر داخل بیس پلیت و در هر نقطه که ممکن است هوا محبوس شود، قرار گرفته باشد.

بررسی کنید که نقاط تعیین شده جهت گروت ریزی به گونه‌ای مشخص شوند که گروت بیش از 1200 میلی متر حرکت نکند. این نقاط باید به نحوی مشخص شوند که بتوان اجرا را از یک نقطه شروع کرد و در نقاط دیگر ادامه داد تا اطمینان حاصل شود که گروت در زیر تمام قسمت های صفحه جریان پیدا کرده است. اگر برای گروت ریزی از لوله به عنوان شوت استفاده می شود، باید بررسی کنید که حفره های قرارگیری این لوله ها قطر20 تا 50 میلی‌متر داشته باشند و برای ثابت ماندن لوله به صورت استاندارد رزوه شده باشند. اگر لوله مدنظر نباشد و به کمک نیروی گرانش گروت ریزی به صورت مستقیم اجرا شود، این حفره ها باید 75 تا 150 میلی متر قطر داشته باشند.

 

بیس-پلیت-سطوح-فلزی

 

بررسی کنید که بیس پلیت و سایر سطوح فلزی مطابق با الزامات سازنده برای اجرای گروت آماده شده باشند.

در صورتی که پایه تجهیزات مشکلاتی را برای گروت ریزی ایجاد کند، فوراً به معمار/مهندس اطلاع دهید.

قالب ها - قالب ها باید سفت و محکم باشند و با نوار، درزگیر یا مواد مشابه مهر و موم شوند تا از نشتی جلوگیری شود. ارتفاع قالب ها باید حداقل 25 میلی متر بالاتر از سطح گروت در نظر گرفته شوند و باید طوری ساخته شوند که بتوان گروت را تا حد امکان به طور مداوم و سریع اجرا کرد. همچنین ممکن است برای جلوگیری از جاری شدن گروت روی سطح بالایی پایه تجهیزات یا بیس پلیت، قالب هایی درنظر گرفته شود.

پوشش قالب - قالب ها باید با روغن یا موم سازگار، پوشش داده شوند یا با پلاستیک و یا کاور مناسب دیگر که به راحتی باعث جدا شدن قالب از گروت شوند، پوشش داده شوند. اجازه ندهید پوشش قالب با زیر پایه تجهیزات یا سطح بتن تماس پیدا کند.

کاربردهای جریان گرانشی - هنگامی که گروت در اطراف صفحه یا پایه قرار می گیرد، قالب ها باید به گونه ای ساخته شوند که بتوان یک بار فشاری را با استفاده از هدباکس از یک سمت صفحه ایجاد کرد. هدباکس باید در فاصله 50 تا 100 میلی متر و با شیب تقریباً 45 درجه از بیس پلیت قرار داشته باشد و حداقل 300 میلی متر(ارتفاع هدباکس) برای گروت ریزی ارتفاع ایجاد کند.

هدباکس باید به نحوی مهر و موم شود که بار فشاری مورد نیاز برای جریان یافتن گروت به طرف مقابل مقطع را ایجاد کند. قالب در طرف مقابل باید در فاصله 50 تا 100 میلی متر از لبه صفحه و حداقل 25 میلی متر بالاتر از سطح زیرین آن قرار داشته باشد. در سمت صفحه موازی با جهت جریان گروت، قالب ها معمولاً باید در فاصله کمتر از 25 میلی متر از صفحه قرار داشته باشند، اما همچنان باید اجازه دهند هوا از زیر صفحه در هنگام گروت ریزی خارج شود.

برای اجرای گروت از طریق حفره های درنظر گرفته شده، از یک مخروط مهر و موم شده با حداقل بار فشاری 300 میلی متر(ارتفاع مخروط) بین مخروط و لبه سوراخ استفاده کنید.

پمپاژ گروت سیمانی - برای جاهایی که گروت در زیر صفحه از طریق سوراخ هایی در قالب، پمپ می شود، قالب ها باید حداقل 50 میلی متر از لبه صفحه و از همه طرف فاصله داشته باشند. حداقل فاصله زیر بیس پلیت باید 40 میلی متر باشد. قالب ها باید حداقل 25 میلی متر بالاتر از بالاترین سطح گروت در زیر صفحه، درنظر گرفته شوند.

 

پمپاژ-گروت-سیمانی

 

برای مکان‌هایی که گروت از طریق شیلنگی که در بالای قالب قرار دارد به زیر صفحه پمپ می‌شود، قالب‌ها باید در فاصله مناسب و خارج از صفحه قرار گیرند تا محدودیتی برای جریان گروت از طریق شیلنگ وجود نداشته باشد.

گوشه‌ها - تمام گوشه ها را گرد یا پخ کنید.

درزهای انبساط - درزهای انبساط را هر 900 تا 2100 میلی متر درنظر بگیرید تا تمام گوشه های داخلی یا خارجی را قطع کند. درزها باید در تمام عرض مقطع گروت، طول مقطع گروت و یا هر دو اجرا شوند. درزهایی را که در مجاورت مواد دیگر قرار می گیرند با نوار یا درزگیر ببندید.

نصب و راه اندازی

از میکسرها مطابق با دستورالعمل های مکتوب سازنده یا همانطور که در اسناد قرارداد توضیح داده شده است استفاده کنید، مگر اینکه روشی غیر از این مشخص شده باشد.

میکسر ملات باید دارای روکش فلزی با تیغه های افقی باشد. زاویه تیغه های میکسر، باید به نحوی طراحی شده باشد که در طول چرخش شفت افقی، پره های مجاور، جریان گروت را در سطل اختلاط معکوس کنند تا اختلاط کامل صورت بگیرد. تیغه های تمیز کننده میکسر اختلاط باید قابل تنظیم باشند که سطوح داخلی سطل اختلاط را کامل پاک کنند. تیغه های تمیز کننده باید از جنس لاستیک یا سایر مواد انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سایش باشند که با مخلوط گروت واکنش مخربی نشان ندهد. این تیغه ها باید طوری تنظیم شوند که سطح منحنی داخلی سطل اختلاط و انتهای آن را پاک کنند. شفت افقی باید پره های اختلاط را با 28 تا 35 چرخش در دقیقه بچرخاند.

میکسر باید تمیز، از قبل مرطوب شده و اساساً عاری از ملات سخت شده و سایر مواد خارجی باشد؛ که می توان آنها را با ماله یا ضربه زدن با چکش جدا کرد.

گروت ها را مطابق با توصیه های سازنده مخلوط کنید. محتوای آب یا مقاومت گروت سیمانی نباید از حداکثر یا حداقل مقادیر تعیین شده از آزمایش های دارای صلاحیت یا توصیه شده توسط سازنده، بیشتر باشد و نباید باعث آب انداختگی یا جدا شدگی در گروت شود. زمان اختلاط باید با توصیه سازنده مطابقت داشته باشد. پس از اتمام اختلاط در اسرع وقت گروت را اجرا کنید. اگر گروت باید پس از اتمام زمان اختلاط، در میکسر یا سطل اختلاط نگه داشته شود، باید قبل از اجرا با سرعت پایین مخلوط شود. زمان نگهداری یک بچ از محصول، باید در محدوده توصیه های سازنده باشد.

محدوده دما - دمای محیط، دمای گروت در محل اجرا، و دمای پایه تجهیزات و بیس پلیت را در محدوده دمایی توصیه شده توسط سازنده تنظیم کنید.

شرایط محل قرارگیری و اجرای گروت بواسطه جریان گرانشی - همه جاگذاری ها و شرایط اجرا باید از یک طرف انجام شوند؛ و باید از یک طرف صفحه اجرا شروع شود و در آن نقطه ادامه پیدا کند تا زمانی که گروت در طرف مقابل صفحه بالا بیاید. نقطه شروع گروت ریزی یا هدباکس قابل حمل را به آرامی در امتداد صفحه از یک سر به سر دیگر یا به قسمت درز انبساط بعدی حرکت دهید. تا زمانی که سطح گروت در طول صفحه در طرف مقابل حرکت نکند، نقطه قرارگیری نباید جابجا شود. پس از رسیدن گروت به پایین هدباکس نباید اجازه داد که هدباکس خالی شود. گروت نباید در نقاط مختلف در امتداد یک طرف اجرا شود. گروت نباید از دو طرف یا طرف مقابل به سمت مرکز ریخته شود. هنگام استفاده از درزهای انبساط، زمانی که ناحیه قبلی حداقل 50 درصد پر شد، گروت را در ناحیه درز انبساط مجاور بریزید. برای کنترل تولید گرما و انقباض، توصیه های سازنده را برای اجرای ضخیم دنبال کنید.

 

دوغاب-سیمان-هیدرولیک

 

قرار دادن پمپ - پمپاژ گروت باید از نزدیکترین محل ورودی انتهای صفحه شروع شود. گروت باید از ورودی پمپ شود تا زمانی که به ورودی مجاور جریان یابد و از کل محیط صفحه قابل دسترس از آن ورودی را دربر بگیرد. سپس خط پمپ باید به ورودی مجاور منتقل شود و پمپاژ ادامه یابد. خط پمپ باید به ورودی های متوالی منتقل شود تا زمانی که تزریق کامل شود. گروت نباید به بیش از یک ورودی به طور همزمان یا قبل از رسیدن جریان گروت به ورودی مجاور پمپ شود. هنگامی که قرار است از شیلنگ یا لنس برای پمپاژ گروت زیر صفحه استفاده شود، شیلنگ یا لنس باید در زیر صفحه تا دورترین نقطه از محل قابل دسترس قرار داده شود. شلنگ یا لنس باید با پمپاژ گروت زیر صفحه خارج شود، اما خروجی شیلنگ یا لنس باید در گروت جاسازی شده باقی بماند. شلنگ های یکبار مصرف ممکن است در جای خود باقی بمانند، مشروط بر اینکه پر از گروت باشند.

هیچ قالب، هدباکس یا گروت (به جز قسمت هایی که جزو مقطع محسوب نمی شود) نباید برداشته شود تا زمانی که گروت به اندازه کافی سفت نشده باشد تا اطمینان حاصل شود که گروت زیر سطح صفحه آسیب نمی بیند یا فرو نمی رود.

سطح تکمیل شده – شرایط سطح تکمیل شده و پایان اجرا مطابق با مشخصات سازنده یا همانطور که در اسناد قرارداد مشخص شده است درنظر گرفته می شود. اگر نیاز به ماله کشی یا جارو وجود داشته باشد، در حالی که گروت هنوز چسبنده است، باید انجام شود.

هدباکس- بعد از اینکه گروت به اندازه کافی سفت شد، هدباکس های گروت را بردارید. تا زمانی که گروت سفت نشده است، بیس پلیت و سوراخ ها را پر نکنید.

پس از اجرا، فونداسیون و پایه ماشین یا تجهیزات باید در دمایی که در محدوده دمایی تعیین شده برای اجرا، پخت و شرایط مورد نیاز برای به مقاومت رسیدن گروت است، نگهداری شود. دما باید در این محدوده، تا زمانی که گروت به گیرش نهایی برسد، حفظ شود. پس از اتمام کار، گروت باید از شرایط آب و هوایی سرد یا گرم محافظت شود تا زمانی که استحکام مورد نیاز طراحی به دست آید. گروت باید طبق دستورالعمل های کتبی سازنده پخت شود. سپس دما باید در مدت 48 ساعت با دمای محیط تطبیق یابد.

هنگامی که گروت به استحکام طراحی رسید، پیچ‌های جک و شیم های موقت را بردارید.

هرگونه درز انبساط را با مواد مورد تایید پر کنید.

در غیر این صورت، روی فونداسیون و گروت را با مواد پوشش مورد تایید بپوشانید.

انکربولت ها را همانطور که در اسناد قرارداد مشخص شده است، سفت و درگیر کنید.

تست و بازرسی

نمونه برداری- نمونه برداری باید هر روز و زمانی که هر یک از بچ نامبرهای اجزاء در طول اجرای گروت سیمانی تغییر می کند، انجام شود. نمونه‌های آزمایشی برای ویژگی‌های حیاتی برای نصب مانند جریان، چگالی مرطوب، آب انداختگی و استحکام، با استفاده از روش‌های آزمون مستند مناسب با نوع گروت، همانطور که در اسناد قرارداد و دستورالعمل‌های سازنده گروت ذکر شده است، اخذ شود.

بیس پلیت ها را برای حرکت فراتر از تلورانس های مشخص شده بررسی کنید. اگر حرکتی رخ داده است، معمار/مهندس را برای تعیین وضعیت مطلع کنید.

گروت را از نظر نرمی بررسی کنید. با ضربه زدن روی صفحه و گوش دادن به صداهای توخالی، گروت را از نظر وجود فضای خالی بررسی کنید.

تعمیر

در صورت مشاهده حفره ها، طبق توصیه های سازنده، جاهای خالی را پر کنید. دوباره شرایط را بررسی و حفره هاه موجود را شناسایی کنید. برای اطمینان از عدم وجود فضای خالی، پر کردن و بررسی را در صورت لزوم تکرار کنید.

تمیز کردن

بلافاصله پس از اتمام اجرا، تمام ابزارها و تجهیزات اختلاط باید با استفاده از آب یا یک حلال تایید شده تمیز شوند.

تمام مواد مخلوط گروت استفاده نشده و نخاله های حاصل از پاکسازی باید مطابق با اسناد قرارداد دور ریخته شوند.

شرکت آبادگران با تولید انواع گروت های سیمانی بر اساس آیین نامه و استانداردهای روز دنیا پیشرو در این حوزه بوده و درخور شرایط پروژه و وضعیت مقطع، قادر به ارائه محصول و خدمات ویژه می باشد.

WE DEVELOP CHEMISTRY