روند ارجاع کالا و استرداد وجه


پس از دریافت شکایت از جانب مشتری ، اشکال اعلام شده توسط ایشان بررسی شده و در صورت صحت ادعای خریدار در مورد اشکال یا نقص کالا ، مرسوله با هماهنگی شرکت آبادگران و هزینه این شرکت مسترد خواهد گردید.

وجه پرداختی در مورد مشتریان حقیقی به شماره کارت اعلام شده از جانب ایشان که در پنل کاربری آبادگران ثبت گردیده است یا توسط ایمیل ثبت شده در پروفایل کاربری ایشان به شرکت آبادگران اعلام میگردد مسترد خواهد شد.

در مورد مشتریان حقوقی ، وجه دریافتی به شماره حساب یا شماره کارت اعلامی که در نامه با سر برگ رسمی شرکت یا موسسه مذکور همراه با مهر و امضای مسئول ذیصلاح به آدرس ایمیل آبادگران ارسال میگردد مسترد خواهد شد.

WE DEVELOP CHEMISTRY