۰۲۱-۸۷۷۵۴
نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، پلاک ۶۵

تلفن ۸۷۷۵۴-۰۲۱

info@abadgarangroup.com آدرس ایمیل

Abadgaran Group Office
نشانی شهریار ، جاده ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

تلفن ۴-۶۵۷۴۱۹۱۱-۰۲۱

Abadgaran Group Factory

در صورت عدم رضایت از محصولات شرکت آبادگران یا عدم کفایت فنی محصولات در پروژه و یا کار خود ، لطفا شکایت خود را با جزییات ثبت نمایید.
همچنین در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید با ثبت آن میتوانید ما را در بهبود خدمات و کیفیت محصولات شرکت یاری نمایید.

phone
instagram
telegram
aparat

کاشت میلگرد و انکر در بتن

مقدمه

مطابق با استاندارد ACI 355-4 فصل هفتم در خصوص آزمایش های قابلیت اعتماد مهارها صحبت می شود. هدف از آزمایش های قابلیت اعتماد رد یا قبول تغییرات شرایط اجرا در محل نسبت به دستورالعمل تولید کننده نمی باشد. همچنین این آزمایش ها عملکرد مناسب سیستم مهاری را در تمام حالات ممکن و قابل پیش بینی خطاهای اجرایی را تضمین نمی کنند. هر چند فرض میگردد افرادی که عملیات نصب مهار را در محل انجام می دهند، طبق دستورالعمل تولید کننده دارای صلاحیت هستند، هر گونه انحراف سهوی محتمل از دستورالعمل تولید کننده به ویژه در رابطه با روش تمیزکاری حفره در آزمایش های قابلیت اعتماد مورد توجه قرار می گیرند.

 

بررسی حساسیت سیستم مهار چسبی به تغییرات نصب و شرایط بهره برداری

 

بررسی شرایط مهاری بر اساس آزمایش های قابلیت اعتماد

 

بررسی حساسیت سیستم مهار چسبی به تغییرات نصب و شرایط بهره برداری، که غالبا در عمل رخ می دهند از اهداف ویژه آزمایش های قابلیت اعتماد می باشد.

از موراد مهم می توان به خطاهای فاحش نصب نسبت به دستورالعمل تولید کننده اشاره نمود که شامل موارد ذیل می باشد:

*انحراف از عمق مدفون شدگی مشخص شده (مطابق با استاندارد حداکثر 6 درجه)

*استفاده از سرمته با قطر اسمی متفاوت با مقدار از پیش تعیین شده

*اشکال در تجهیزات اختلاط و پخش چسب

*وجود مصالح پایه غیر بتن سازه ای

*به کارگیری مواد در دمای غیر از دمای مشخص شده

*عدم توجه به زمان های ژل و عمل آوری مشخص شده

*عدم توجه به محدودیت های نحوه انبار و عمر بهره برداری چسب

 

حساسیت به تمیزکاری حفره در بتن خشک

روش های تمیزکاری حفره تاثیر قابل توجهی بر روی چسبندگی چسب و مقاومت پیوستگی دارند. حساسیت مقاومت پیوستگی مهار به میزان تمیزکاری سوراخ در شرایط غیربهینه(50 درصد) در شرایط بتن خشک توسط این نوع ازآزمایش قابلیت اعتماد کنترل میگردد. برای مثال اگر مطابق دستورالعمل تولید کننده تمیزکاری حفره به طور کامل با دو مرحله فشار هوا و چهار بار برس و سپس مجدد دو مرحله فشار هوا تامین شود تمیزکاری در حد 50 درصد نصف موارد فوق را شامل می شود.

پس از تامین تمیزکاری به صورت 5 درصدی و کاشت مهاری به صورت بالا به پایین عملیات کشش تا زمان گسیختگی مهاری صورت می پذیرد.

 

 

حساسیت به تمیزکاری حفره در بتن اشباع شده

 

حساسیت به تمیزکاری حفره در بتن اشباع شده

 

حساسیت به تمیزکاری حفره در بتن اشباع شده

به علت وجود گل در سوراخ کاری به روش تر، ممکن است روش های مناسب سوراخکاری در بتن خشک برای شرایط بتن اشباع مناسب نباشند. به منظور تمیزکاری سوراخ در شرایط بتن اشباع یا پر از آب انتظار می رود که دستورالعمل تولید کننده روش های خاصی را مد نظر قرار بدهد.

در این روش یک سوراخ آزمایشی با مته که قطر آن تقریبا نصف قطر سوراخ می باشد به عمق مشخص شده  از بالا به پایین ایجاد می شود. سپس محل حفره با آب آشامیدنی پر شده و حفره به مدت 8 روز و یا 192 ساعت به صورت غرق در آب باقی می ماند. دقیقا در لظه نصب مهار تمام آب داخل سوراخ خارج می شود و اینبار عملیات سوراخکاری مطابق با قطر حفره مهاری و مطابق با جدول تولید کننده انجام میپذیرد. تمیزکاری به صورت 50 درصدی انجام می شود. پس از کاشت مهار باید تا مرله شکست بارگذاری شده و در حین آن مقادیر جا به جایی و بار رصد شود.

 

حساسیت به تمیزکاری در حفره پر از آب

برای مهارهای چسبی که در سوراخ خای پر شده از آب کاشته می شوند، باید دستورالعمل های خاصی در این مورد توسط تولید کننده تدوین شود. انجام این آزمایشان اختیاری می باشند در غیر این صورت مدودیت هایی در استفاده از سیستم مهار چسبی به وجود خواهند آمد.

شرایط تمیزکاری و آماده سازی فره مطابق با الت اشباع در نظر گرفته خواهد شد اما در لظه کاشت فره باید از آب آشامیدنی پر شود همچنین در این آزمایش نیز مطابق با الت اشباع تا مرله گسیختگی بارگذاری ادامه پیدا خواهد کرد.

 

حساسیت به میزان و نحوه اختلاط

از دیگر موارد مورد آزمایش تاثیر میزان و نوه اختلاط می باشد که در هر سه شرایط خشک، اشباع و حفره پر از آب می باشد که طی آن با در نظر گرفتن اختلاط ناقص با میزان 25 درصد کمتر از زمان مورد نیاز برای اختلاط کامل آغاز می شود. و در تمام شرایط عنوان شده با این اختلاط ناقص مهارچسبی اجرا شده و در مرله آزمون تا زمان گسیختگی مهار آزمون ادامه یابد.

 

 

 

حساسیت به راستای نصب مهار

 

حساسیت به راستای نصب مهار

نصب مهار برای اغلب آزمایش های این استاندارد رو به پایین می باشد. در مواردی که راستای دیگری همچون افقی و رو به بالا برای نصب مهار در نظر گرفته می شود آزمایش هایی برای سنجش عملکرد مهار مورد نیاز می باشد.

نصب و عمل آوری مهار در حداقل و حداکثر دمای نصب برای چسب کاشت و بتن مطابق با دستورالعمل ارائه شده تولید کننده برای نصب در حفره رو به پایین معیار گرفته می شوند. و سپس آزمایش های کشش تا نرله گسیختگی در دمای استاندارد صورت می پذیرد.

برای کاشت های سقفی تزریق درون لوله ی شیشه ای شفاف با قطر و طول نشان داده شده در تصویر انجام می شود. در این روش دید شخص تزریق کننده به مل تزریق از طریق یک صفه مدود می گردد. 

 

 

WE DEVELOP CHEMISTRY